XI Prostoj Novogodnij Contest

Last success: 260:31:45, Moscow IPT Serendipity: Buchnev, Gridasov, Lepyokhin, problem 37
Last submit: 260:31:45, Moscow IPT Serendipity: Buchnev, Gridasov, Lepyokhin, problem 37

PlaceTeam name2
4/8
3
4/7
5
1/1
7
1/1
11
3/4
13
0/0
17
3/37
19
0/0
23
1/13
29
0/0
31
0/0
37
1/4
41
1/2
43
3/3
97
0/9
TotalTimeDirtSE
1.
XZ Team: Fetisov, Isenbaev, Rakhov
+1
40:03
+
62:32
+
40:12
+
40:13
+
40:10
-
+1
216:57
-
-10
238:21
-
-
-
-
+
47:25
-
74022%0.73
2.
SPb ITMO University 1: Belonogov, Smykalov, Zban
+1
18:07
+1
145:17
-
-
+1
26:19
-
+1
15:12
-
-
-
-
-
-
+
1:45
-
58044%0.66
3.
Petr Team: Kornakov, Dlougach
-
+
35:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
33:59
-
200%0.65
4.
Zhukov Team: Davtyan, Gimadeev, Zhukov
-
-
-
-
+
19:40
-
-
-
-
-
-
-
+1
1:31
-
-
22033%0.80
5.
Moscow SU Tiramisu: Doykov, Shapovalov, Volnov
+2
65:55
+2
115:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
35:53
28066%0.60
6.
SPb ITMO University + SCH_Kazan: Gaynullin, Mavrin, Nigmatullin
+
143:31
-
-
-
-
-
+32
14:38
-
-
-
-
-
-
-
-
264094%0.65
7.
UWR (Dudek, Duleba, Golebiewski)
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
158:41
-
-
-
-
-
-
12050%0.90
8.
Moscow IPT Serendipity: Buchnev, Gridasov, Lepyokhin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+3
260:31
-
-
-
16075%0.90
9-10.
REU Typhoon: Spasskaya, Petrov, Shlykov, Dashbalzhyn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6
86:26
000%0.00
9-10.
UW19 (Czajka, Citko, Stefanski)
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
148:03
-
-
-
-
-
-
000%0.00
Submits sent:8711403701300423989
Accepted:4
(50%)
4
(57%)
1
(100%)
1
(100%)
3
(75%)
0
(0%)
3
(8%)
0
(0%)
1
(7%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
1
(50%)
3
(100%)
0
(0%)
22
(24%)
Dirt:4
(50%)
3
(42%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
0
(0%)
34
(91%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(75%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
47
(68%)